Szerződési feltételek

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  1. A szolgáltatás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.
  2. A Madzin és Társa Bt. (Szolgáltató) fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményt.
  3. A Szolgáltató alapvető célja a látogatók személyes adatainak védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így a Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. A megrendeléssel a vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak továbbításához a kiszállítást végző cég felé.
  4. Törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.
  5. A szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
  6. A felhasználó felelős minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
  7. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az alábbiakkal:
  8. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  9. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
  10. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

TERMÁL PIZZÉRIA ÉTTEREM
3580 Tiszaújváros, Teleki Blank u. 2.
Telefon: 06 49 343 809
Mobil: 06 20 569 71 98